مطالب توسط Ali Karrabi

لیست قیمت دان و خوراک

ردیف نام محصول قیمت به تومان 1 پری استارتر ۳۷۰۰ 2 استارتر یک ۳۵۰۰ 3 استارتر دو ۳۴۰۰ 4 رشد یک ۳۲۰۰ 5 رشد دو ۳۰۰۰ 6 مقدماتی تخمگذار ۳۰۰۰ 7 تخمگذار تولید ۲۹۰۰ 8 بره پرواری ۲۵۰۰ 9 گوساله پرواری ۲۳۰۰